1. Postanowienia ogólne
 2. Rejestracja i logowanie
 3. Opcja „Szybkie zakupy”
 4. Ochrona danych osobowych
 5. Zamówienia
 6. Ceny towarów
 7. Realizacja zamówienia
 8. Dostawa i koszty wysyłki
 9. Dokument sprzedaży towaru i warunki płatności
 10. Reklamacje
 11. Gwarancje
 12. Zwrot towaru
 13. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy Polgast działający pod adresem https://www.mebleznierdzewki.pl stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez Polgast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 2, 64-730 Wieleń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000346029, nr NIP: 7632103755, REGON: 301321211, zwaną w niniejszym regulaminie „Polgast”.
 2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
  • Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem https://www.mebleznierdzewki.pl , w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Polgast;
  • Klient – przedsiębiorca, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrował się w Sklepie Internetowym;
  • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Polgast skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem kuriera lub we własnym zakresie, na adres wskazany przez Klienta;
  • Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez Polgast, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach;
 3. Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.
 4. Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
 5. Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
 6. Uruchomienie linku – naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości email.
 7. Towar pozostaje własnością sprzedającego do momentu zapłaty całej należności.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych/wyprzedażowych bądź wprowadzania w nich zmian.
 9. Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy i ceny produktów znajdujące się w sklepie internetowym były aktualizowane na bieżąco.
 10. Zdjęcia produktów lub jego opis techniczny zamieszczone na stronie internetowej mogą nieznacznie różnić się od stanu faktycznego. Fakt ten związany jest z ciągłym technologicznym ulepszaniem proponowanych przez nas urządzeń. Wszelkie informacje pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów.

II. Rejestracja i logowanie

 1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest dokonanie rejestracji lub wybranie opcji „szybkie zakupy”.
 2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej https://www.mebleznierdzewki.pl wybrać zakładkę „zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko i nazwa firmy, adres email oraz hasło.
 3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Polgast danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „Stwórz konto”.
 5. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 4 Polgast prześle na adres email podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną.
 6. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu email, jako loginu oraz hasła.
 7. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje dane” może, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane podając lub zmieniając m.in. adres lub adresy, dane osoby kontaktowej, firmę, imię, nazwisko, email, hasło, datę urodzenia oraz zapis do newslettera, NIP i numer telefonu.
 8. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.
 9. W zakładce „Moje dane” klient może także dokonać zmiany danych, a także dokonać zmiany hasła.

III. Opcja „Szybkie zakupy”

 1. Klient ma również możliwość zakupu na stronach Sklepu poprzez formę „Szybkie zakupy”, bez konieczności rejestracji w sklepie internetowym
 2. Do przeprowadzenia zamówienia w formie szybkich zakupów, klient musi podać dokładne dane zamówienia, a także dane do wysyłki wraz z numerem telefonu kontaktowego oraz dane do wystawienia faktury VAT.
 3. Po dokonaniu zamówienia Klienta dokonującego „szybkich zakupów” obowiązują takie same zasady realizacji zamówienia jak Klienta dokonującego rejestracji w Portalu, jak również zapisy odnoszące się do przetwarzania danych osobowych.

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Dokonując rejestracji w Sklepie Klient udziela firmie Polgast Sp. z o.o. dobrowolnej zgody na zbieranie, wykorzystanie, przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji zamówienia, w tym na zamieszczenie jego danych osobowych w spisach klientów, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o chronię danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 2. Nadto dokonując rejestracji w Sklepie Klient może udzielić firmie Polgast Sp. z o.o. dobrowolnej zgody na zbieranie, wykorzystanie, przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych i handlowych, w tym na przesyłanie mu informacji handlowych na adres e-mail lub pocztą na adres wskazany w zgłoszeniu, a nadto na zamieszczenie jego danych osobowych w spisach klientów, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o chronię danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 3. Administratorem danych osobowych jest Polgast Sp. z o.o. z siedzibą w Wieleniu, ul. Przemysłowa 2. Dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane zgodnie z wyrażoną zgodą. Klient mają prawo wglądu (dostęp) do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Ponadto, w przypadku przekazania bazy danych zawierającej dane osobowe klienta innemu podmiotowi, klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu lub żądania zaprzestania dalszego przetwarzania tych danych osobowych przez nowego administratora danych (w tym podmiot, który zakupił bazę). Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania opisanych powyżej celów. Zgoda może być wycofana w każdym czasie.
 4. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Sklep traktuje uzyskane dane jako poufne i chroni je przed dostępem do osób trzecich.
 5. Klient, udostępniając Sklepowi adres mailowy, wyraża zgodę na otrzymywanie od Polgast Sp. z o.o. informacji handlowej i innych publikacji oraz informacji zawierających reklamy zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz. 1204).

V. Zamówienia

 1. Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Zamówienia można składać w Sklepie poprzez formularz zamówieniowy przez 24 godziny na dobę, przez cały rok.
 3. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez klienta formularza zamówienia udostępnionego przez Sklep, na stronach sklepu internetowego i potwierdzenie go drogą elektroniczną.
 4. Poprawne zamówienie powinno zawierać: dane kontaktowe zamawiającego, dane dostawy towaru, co najmniej jedną pozycję określonego towaru z ceną, sposobem płatności. W zamówieniu klient powinien określić również, czy podany adres kontaktowy jest adresem do faktury.
 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest możliwość wyprodukowania produktu przez Polgast, dostępność towaru w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 6. Przebieg zamówienia:
  • Zamówienie zostaje przesłane przez Zamawiającego do Sklepu. Zamawiający otrzyma automatycznie wygenerowany mail z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do Sklepu.
  • W przypadku wyboru płatności „Pobranie” zamówienie zostaje od razu przekazane do przygotowania w magazynie.
  • W przypadku wyboru płatności „Przedpłata na konto”, po otrzymaniu płatności za zamówiony towar, zamówienie zostaje przekazane do realizacji do magazynu.

VI. Ceny towarów

 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie https://www.mebleznierdzewki.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:
  • nie zawierają podatku VAT i podawane są w złotych polskich, chyba, że na stronie internetowej zostało wyraźnie wskazane kwota netto lub brutto; li>
  • nie zawierają również informację na temat kosztów przesyłki, który podany jest w podsumowaniu zamówienia, ale przed jego zatwierdzeniem przez kupującego;
 3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana w koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta. Cena łączna jak i koszty przesyłki mogą wzrosnąć w przypadku dokonania zamówienia dodatkowego towaru do złożonego już zamówienia.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie https://www.mebleznierdzewki.pl po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 5. Polgast zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 6. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 7. Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej https://www.mebleznierdzewki.pl .

VII. Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest podanie przez klienta wszystkich niezbędnych danych.
 2. Zamówienie realizowane jest przez Sklep w ciągu maksymalnie 20 dni roboczych od momentu wpłynięcia należności.
 3. W przypadku płatności przelewem data księgowania przelewu jest dniem, w którym zamówienie zostaje przesłane do realizacji. Jeśli data księgowania nie przypada na dzień roboczy, dniem rozpoczęcia realizacji jest kolejny dzień roboczy.
 4. W przypadku nieotrzymania środków pieniężnych od klienta w ciągu 5 dni, Sklep ma prawo do anulowania zamówienia.
 5. W przypadku stwierdzenia braków magazynowych i towarów wykonywanych na zamówienie czas realizacji może ulec wydłużeniu nawet do 30 dni roboczych. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.
 6. Sklep zastrzega sobie możliwość uzgodnienia innego terminu dostawy, jeżeli wystąpią okoliczności uniemożliwiające całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia.
 7. Sklep zastrzega sobie możliwość całkowitego lub częściowego anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z powodu np. braku dostępności zamówionych towarów. Anulowanie zamówienia następuje po uprzednim poinformowaniu klienta.
 8. Klientowi przysługuje prawo rezygnacji częściowej lub całkowitej z zamówienia (np. w przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z powodu braku dostępności zamówionych towarów). Wówczas klientowi zostaje wystawiony odpowiedni dokument korekty do dokumentu sprzedaży.
 9. Towar oznaczony w Sklepie znacznikiem: „Promocja” lub „Wyprzedaż” dostępny jest do wyczerpania zapasów. Zamówienia zawierające towary promocyjne/wyprzedażowe będą realizowane według kolejności wpłynięcia.
 10. Do momentu wystawienia faktury Vat, klienta ma prawo do dokonania zmiany w zamówieniu. Dokonanie zmian następuje poprzez drogę elektroniczną.
 11. Jeśli klient dokona nadpłaty na konto Sklepu, kwota ta zostanie zwrócona klientowi. Zwrot następuje po wcześniejszym uzgodnieniu z Pracownikiem Sklepu.

VIII. Dostawa i koszty wysyłki

 1. Zakupione towary dostarczane są pod adres określony w formularzu zamówienia.
 2. Dostawy towarów realizowane są na terenie całego kraju za pośrednictwem firmy kurierskiej CAT lub przez Polgast we własnym zakresie.
 3. Termin dostarczenia zamówienia klienta to maksymalnie 3 dni robocze od momentu wysyłki zamówienia ze Sklepu.
 4. Koszty transportu towaru ponosi klient. Koszty transportu zamówionych Produktów wynoszą od 35,00 zł netto do 155,00 zł netto; powyżej 3.000,00 zł. netto wartości zamówienia transport bezpłatny.
 5. Klient ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakość i kompletność dostawy.
 6. Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towaru firmie przewozowej. Polgast nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu lub dostawy. W przypadku uszkodzenia towaru Klient ma obowiązek sprawdzenia towaru przy dostawie, zgłoszenia uszkodzenia towaru oraz zażądać sporządzenia protokołu szkody, pod rygorem utraty roszczeń wobec Przewoźnika oraz Sklepu.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w jego dostarczeniu spowodowane błędnym lub niekompletnym adresem podanym przez klienta.
 8. W przypadku nadania przesyłki z towarem ponownie na adres klienta (z wyniku błędu klienta) koszty transportu naliczane są ponownie na koszt klienta.
 9. W przypadku wyrażenia przez Klienta woli odbioru towaru we własnym zakresie Polgast również umożliwia taką formę odbioru. Wówczas odbiór zamówionego towaru odbywa się w siedzibie firmy pod adresem: ul. Przemysłowa 2, 64 – 730 Wieleń.

IX. Dokument sprzedaży towaru i warunki płatności

 1. Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT. Klient upoważnia Sklep do wystawienia faktury VAT w formie elektronicznej bez jego podpisu.
 2. Faktury VAT za zakupiony towar przesyłane będą do klienta drogą mailową pod wskazany podczas rejestracji adres mailowy.
 3. Akceptując niniejszy regulamin, klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną:
  Niniejszym akceptujemy przysyłanie przez Sklep:
  • faktur VAT,
  • korekt faktur VAT,
  • duplikatów faktur VAT i korekt VAT
  w formie elektronicznej, w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 1661).
 4. Wycofanie akceptacji przysyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznie na adres: sklep@mebleznierdzewki.pl
 5. Warunki płatności:
  • Przy odbiorze (pobranie): klient płaci za przesyłkę gotówką do rąk kuriera przy odbiorze towaru.
  • Przelew (płatność przelewem na konto podane w powiadomieniu mailowym): klient dokonuje przelewu - przedpłata 100% wartości zamówienia przed wysyłką towaru. Po otrzymaniu środków, zamówiony towar jest przekazywany do realizacji w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania środków.

X. Reklamacje

 1. Wszystkie zakupione towary są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta.
 2. Dokumentem uprawniającym do świadczeń gwarancyjnych jest faktura VAT.
 3. Instrukcja obsługi dostarczonego towaru może być umieszczona wewnątrz opakowania lub na jego zewnętrznej stronie.
 4. W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze Sklepem na adres e-mail sklep@mebleznierdzewki.pl. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest przedłożenie faktury zakupu, którą klient otrzymuje wraz z towarem oraz pisemne zgłoszenie do Sklepu wystąpienia wady w danym towarze.
 5. Sklep nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania zakupionego towaru.
 6. Klient ma prawo reklamacji towaru (za wyjątkiem towarów, które są wykonywane ściśle pod zamówienie Klientów stanie niezmienionym. Zakupiony towar powinien zostać zapakowany w oryginalne opakowanie producenta umożliwiające jego bezpieczny transport.
 7. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu przez firmę spedycyjną.
 8. Wystawienie faktury korygującej, a tym samym zwrot pieniędzy klientowi, następuje po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego zwracanego towaru.

XI. Gwarancje

 1. Gwarancja dotyczy produktów sprzedawanych przez Sklep Polgast.
 2. Polgast udziela 12 miesięcznej gwarancji jakości na produkty zakupione za pośrednictwem strony internetowej https://www.mebleznierdzewki.pl zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej gwarancji. Termin gwarancji biegnie od dnia, w którym Produkt został wydany klientowi.
 3. Warunkiem zrealizowania przez klienta uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest dostarczenie do Sklepu:
  • ważnego dowodu zakupu (faktura VAT)
  • wadliwego produktu
 4. Klient dostarczając produkt do Sklepu zobowiązany jest zapewnić odpowiednie opakowanie produktu. Wszelkiego rodzaju negatywne skutki niewykonania bądź wadliwego wykonania obowiązku, o którym mowa wyżej a w szczególności zniszczenie lub uszkodzenie produktu obciążają klienta.
 5. Dostarczony do Sklepu produkt musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym.
 6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Sklep w terminie 20 dni roboczych liczonych od daty dostarczenia produktu do Sklepu na zasadach wskazanych w gwarancji. W przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych, termin naprawy może ulec zmianie na czas określony przez Sklep.
 7. Za naprawę gwarancyjną uważa się tylko i wyłącznie naprawę wadliwego produktu dokonaną w okresie, o którym mowa w pkt.2 i na warunkach określonych w niniejszej gwarancji. W szczególności nie stanowią napraw gwarancyjnych konserwacje, okresowe przeglądy, regulacje, sprawdzenia działania oraz czyszczenie produktu.
 8. Klientowi przysługuje prawo wymiany produktu na nowy, jeżeli Sklep stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Sklep dokona wymiany produktu w terminie uzgodnionym z klientem, nie dłuższym jednak niż 20 dni od daty otrzymania wadliwego produktu. Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez klienta elementów oraz koszt ich wymiany. W przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych, termin naprawy może ulec zmianie o czas określony przez Sklep.
 9. Jeżeli wymiana produktu na nowy, zgodnie z pkt. 8, jest niemożliwa, klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty ujawnionej na dowodzie zakupu.
 10. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.
 11. Gwarancją nie są objęte produkty z uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi, chemicznymi i elektrycznymi nie powstałymi z winy Sklepu, a w szczególności:
  • spowodowanymi niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem produktu
  • powstałymi na skutek stosowania produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, przeznaczeniem lub przepisami bezpieczeństwa
  • spowodowanymi dokonaniem napraw, przeróbek, zmian lub dostrojeń lub innym działaniem przez osoby trzecie
  • powstałymi na skutek normalnego zużycia eksploatacyjnego części (np. uszczelek, powierzchni desek polietylenowych, ostrzonych części noży itp.)
  Wszelkie wadliwe produkty lub części, które wymieniono stają się własnością Sklepu.

XII. Zwrot towaru

 1. Zakupy dokonane przez instytucję lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą
 2. Klient, który nie jest konsumentem, może od zamówienia odstąpić wyłącznie za zgodą Sklepu. W tym przypadku klient zostanie obciążony odstępnym w wysokości 10 % wartości zwracanego towaru oraz kosztami wysyłki.

XIII. Postanowienia końcowe.

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna – sprzedaży z konsumentami będzie rozstrzygał Sąd zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna – sprzedaży z innymi podmiotami konsumenci będzie rozstrzygał Sąd właściwy na miejsce wykonania umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, z tym że nie narusza to praw klientów nabytych na podstawie postanowień dotychczasowego regulaminu. O wszelkich zmianach w regulaminie klienci zostaną poinformowani poprzez stosowny komunikat na stronie Sklepu internetowego oraz poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres e-mail wskazany przez klienta w formularzu rejestracyjnym.
 5. Jeśli klient nie będzie zgadzał się z postanowieniami nowego regulaminu ma prawo do likwidacji swojego konta, co będzie równoznaczne z usunięciem klienta z bazy danych użytkowników.